Nederlands Français

contingentering
Een probleem voor patiënt en apotheker. We doen er wat aan!!

Bestel uw gecontingenteerde producten en registreer nadien het resultaat. Zo brengen we de problematiek helemaal in kaart.
Alle info van firma´s staat voortaan onder ´mededelingen´.
Top 5 van de meest courant gecontingenteerde producten (voorbije maand)
  1. atozet 10mg/80mg filmomhulde tabl 90
  2. glivec 400mg filmomh tabl 30 x 400mg
  3. lamictal disp tabl 90 x 100 mg
Totaal aantal bestellingen in de laatste 7 dagen : 324

'Tijdelijk niet verkrijgbaar'

Regelmatig zijn farmaceutische bedrijven niet in staat om (soms levensnoodzakelijke) geneesmiddelen aan de apothekers te leveren. Dat heeft vaak te maken met contingentering: een bewuste stockbeperking uit vrees voor parallelle export. Firma´s en groothandels schuiven elkaar de zwartepiet door. De patiënt is hiervan de dupe en kan niet begrijpen waarom zijn apotheker de gevraagde geneesmiddelen niet kan afleveren. De huisarts heeft het toch zeker voorgeschreven?

Patiënt blijft in de kou

De patiënt kan niet over zijn geneesmiddel beschikken en moet zijn therapie onderbreken of moet overstappen op een andere therapie... dat is niet ideaal! Als apotheker wensen we een kwaliteitsvolle dienstverlening en gezondheidszorg te garanderen voor onze patiënten. Die mag niet afhankelijk zijn van marktstrategieën van de farmaceutische industrie. Ondanks die kunstmatige schaarste willen we onze patiënten verder helpen en de noodzakelijke medicatie afleveren.

Juridische basis

Ook juridisch halen we gelijk. De Wet op de Geneesmiddelen ( 25/03/1964 - art. 12) voorziet in een plicht van continue beschikbaarheid van de producten, zodat de apotheker ten allen tijde aan de vraag van een patiënt kan voldoen. Ontbreekt het geneesmiddel bij de groothandels, dan rust deze plicht op de producent. Die dient de apotheker onmiddellijk te bevoorraden. Zonder aanrekening van bijkomende kosten.

Hoe u bestelt en meteen de problematiek in kaart brengt:

De beroepsverenigingen sloegen de handen in elkaar en werkten een zeer eenvoudige - volledig automatische - bestelmodule uit. De groothandels stelden ons een lijst met gecontingenteerde producten ter beschikking. Op basis van die keuzelijst (volgens firma) kan u per bestelling telkens één product (maximaal vijf stuks) bestellen. Voor een nieuwe bestelling van een ander product, gaat u op dezelfde manier te werk. Met deze bestelwijze willen we aandringen op een structurele oplossing voor het contingenteringsprobleem.

Na de bestelling, ontvangt u dezelfde mail die naar de betrokken firma werd verstuurd. Na vier dagen krijgt u een automatische mail die u vraagt ons snel te melden of het product geleverd werd en binnen welke termijn. Indien er nog steeds niets bezorgd werd, kan u de bestelling opnieuw plaatsen, waarbij duidelijk vermeld staat dat het om een herhaling gaat. Met die cijfers van de resultaten zijn de verschillende beroepsverenigingen in staat een stevig dossier samen te stellen dat politiek en strategisch een krachtig wapen kan worden in de strijd tegen de contingentering.

Resultaat:

Door deze bestelprocedure:

Ook genoeg van contingentering?

Contingentering... KAVA, KLAV, KOVAG, BAF, De West-Vlaamse, AVB, CERPAN, URPC, UPVE, UPHOC, URPPN, APPL, UPL doen er wat aan!
Steun ons!